Vizyon & Misyon

Vizyon & Misyon

MİSYONUMUZ

Özel Marmara Diyaliz Merkezi olarak doğru çağdaş standartlarda tedavi hizmetlerini, hastalarımızın menfaati doğrultusunda Türkiye'de ve dünyada uygulanan yenilikleri yakından takip ederek, etik değerler içinde hastalarımıza uygulamak.

VİZYONUMUZ

Diyaliz tedavilerinde hasta memnuniyetini, hasta mahremiyetini, hastaların güven içerisinde tedavilerini sağlayacakları, Türkiye'nin diyaliz sektöründe saygınlığı ile önde gelen kuruluşlarından biri olmak.

DEĞERLERİMİZ

İnsani değerleri önemsemek

Hasta sağlığı ve güvenliğine önem vermek

Bilimsel ve araştırmacı olmak

Herkese eşit ve hakkaniyetli yaklaşmak

Teknolojik olmak

Etik ve güvenilir olmak

Etkili ve bütünsel olmak

Şeffaf ve samimi olmak

Mükemmeliyetçi olmak

Çalışanlarının gelişimine önem vermek

Yenilikçi ve çağdaş olmak

Sosyal ve bilimsel anlamda fark yaratmak